Obecně závazné vyhlášky obce

Platnost od Obsah Platnost do Dokument
31.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č.2/2016 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy
v platnosti
sumář
16.5.2016
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2016 - Požární řád
v platnosti
pdf
30.4.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 obce Újezdec o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Újezdec
v platnosti
pdf
1.1.2013
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v platnosti
pdf
31.8.2009
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č. 1/2009 - Veřejný pořádek a pohyb psů na veřejných prostranstvích
v platnosti
pdf
01.01.2004
Vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích
v platnosti
pdf
01.01.2002
Vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem v obci
v platnosti
pdf
01.04.1998
Vyhláška o čistotě a pořádku
v platnosti
pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete ZDE pdf