Rozpočet a závěrečný účet

Hospodaření obce Újezdec
Vyvěšeno Obsah Schváleno Zdroj Dokument
28.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2018 - Obec Újezdec
27.12.2017
obec příjmy příjmy
výdaje výdaje
30.6.2018
Schválený závěrečný účet obce Újezdec za rok 2017
27.6.2018
obec
30.6.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezdec za rok 2017
27.6.2018
obec
5.6.2017
Střednědobý rozpočtový výhled obce Újezdec na roky 2018 a 2019
31.5.2017
obec
30.6.2018
Střednědobý rozpočtový výhled obce Újezdec na roky 2020 a 2021
27.6.2018
obec

Rozpočtová opatření 2018
Zveřejněno Obsah Schváleno Sejmuto Dokument
4.2.2018
Rozpočtové opatření č.1
4.1.2018
31.12.2018 rozp.opatření
5.3.2018
Rozpočtové opatření č.2
6.2.2018
31.12.2018 rozp.opatření
15.6.2018
Rozpočtové opatření č.3
11.6.2018
31.12.2018 rozp.opatření
13.8.2018
Rozpočtové opatření č.4
6.8.2018
31.12.2018 rozp.opatření
20.9.2018
Rozpočtové opatření č.5
10.9.2018
31.12.2017 rozp.opatření