stará kovárna

Vesnička Újezdec leží na okraji Kardašovořečické pahorkatiny, která se zvolna zvedá z rovinatých Veselských blat. V současnosti má Újezdec 48 popisných čísel, z toho je 19 trvale obydlených, 20 rekreačních chalup, 2 popisná čísla jsou nebytové prostory a 2 popisná čísla zanikla.

V Újezdci žije 75 obyvatel. Újezdec je samostatná obec, kterou spravuje sedmičlenné zastupitelstvo v čele se starostou obce.

Celková rozloha katastru obce Újezdec činí 422 ha. Z toho je 245 ha orné půdy, 96 ha lesů, 49 ha vodní plochy, 29 ha zastavěné plochy a 4 ha ostatních ploch (silnice, železnice). V našem katastru se nacházejí tři rybníky. Největší je Velká Ohrazenice s rozlohou 36 ha. Rybník Podvesný zaujímá plochu 10 ha. Nejmenší rybník, ležící uprostřed lesů, se nazývá Hraničník a má rozlohu 2 ha.

Vesnice má krásnou kruhovou náves,to znamená, že je slovanského typu. Tvoří ji, až na několik výjimek ucelený soubor štítových domů. V současnosti je zpracovávána studie Památkového ústavu v Českých Budějovicích o zařazení Újezdce do památkové zóny. Návsi vévodí dva rybníčky, mezi nimiž se nachází pozdně barokní kaple sv. Václava. Kamenná kaple pochází z přelomu 18. a 19. století, kdy nahradila dřevěnou zvonici. Uprostřed návsi je zachovalá budova vesnické kovárny. Na hrázi rybníčka je postaven památník padlých z 1. světové války, který byl zřízen v roce 1928. V květnu 1919 byla na návsi před kovárnou vysazena lípa na počest vzniku samostatného Československa.

Na dohled od Újezdce leží dvě vesnice, asi kilometr vzdálené. Severozápadním je to Doňov, severovýchodním obec Záhoří. Železniční zastávka Doňov je vzdálena od Újezdce asi 20 minut chůze. Západním směrem (asi 7 km) leží město Veselí nad Lužnicí, kterým prochází silnice E 55 a je rovněž důležitou železniční křižovatkou. Obec Újezdec je součástí Mikroregionu "Veselsko". V opačném východním směru (asi 7 km) se nachází město Kardašova Řečice, které je spádovým místem pro okolní obce, včetně Újezdce.

První zmínka o obci Újezdec je z 15.století. V roce 1613 měl 13 stavení, a místní usedlíci hospodařili na přilehlých polích a loukách. Jednalo se převážně o zemedělskou obec. Lidé se živili v "Oujezdci" skoro výhradně zemědělstvím a chovem hovězího dobytka a také ovcí. Pěstovalo se hlavně žito, oves, brambory, málo pšenice a ječmene. Celá podrobná historie Újezdce (Oujezdce) je detailně zpracována a připravena k nahlédnutí pro případné zájemce na Obecním úřadu v Újezdci.Držitelé Újezdce od 15. století
Rytíři
     z Vydří - 15. století Páni
     z Hradce (1472-1507) Anna
     z Münsterberka (1507-1545) Páni
     z Hradce (1545-1604) Slavatové
     z Chlumu (1604-1695) Hrabata
     von Götz (1695-1725) Hrabata
     von Kuefstein (1725-1740) Caretto
     Millesimo (1740-1746) Hrabě
     Sweerts Spork (1746-1752) Su.p.
     von Jungwirth (1752-1759) Knížata
     z Paaru (1769-1848) Knížata
     ze Schwarzenberka Páni
     z Rožumberka Hrabata
     Wratislavové z Mitrowic