Úřední deska

Vyvěšeno Obsah Bude sejmuto Zdroj Dokument
11.6.2018
NÁVRH Závěrečného účtu obce Újezdec za rok 2017
27.6.2018
obec záv-účet-2016
11.6.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezdec za rok 2017
27.6.2018
obec audit
7.6.2018
Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 - SO Naše voda
23.6.2018
obec pdf
7.6.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - SO Naše voda
23.6.2018
obec audit

Oznámení
o zveřejnění

Vyvěšeno Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Bude sejmuto Zdroj Dokument
20.3.2017
Obec Újezdec
.
obec pdf
20.3.2017
Dobrovolný svazek obcí Veselsko
.
obec pdf
22.3.2017
Sdružení měst a obcí Bukovská voda
.
obec pdf
22.3.2017
Svazek obcí Naše voda
.
obec pdf