Úřední deska

Vyvěšeno Obsah Bude sejmuto Zdroj Dokument
26.4.2018
Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 - DSO Veselsko
14.4.2018
obec pdf
26.4.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Veselsko za rok 2017
14.4.2018
obec audit
26.4.2018
Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitostí na rok 2018
28.5.2018
fin. úřad audit

Oznámení
o zveřejnění

Vyvěšeno Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Bude sejmuto Zdroj Dokument
20.3.2017
Obec Újezdec
.
obec pdf
20.3.2017
Dobrovolný svazek obcí Veselsko
.
obec pdf
22.3.2017
Sdružení měst a obcí Bukovská voda
.
obec pdf
22.3.2017
Svazek obcí Naše voda
.
obec pdf