2016

Archiv úřední desky    (2018)   (2017)
Vyvěšeno Obsah Sejmuto Zdroj Dokument
14.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č.2/2016 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy
30.12.2016
obec sumář
20.12.2016
9/2016 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
29.12.2016
obec pdf
12.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Obec Újezdec
28.12.2016
obec pdf
15.11.2016
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu - zjišťování průběhu hranic pozemků
15.12.2016
obec pdf
22.11.2016
8/2016 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
30.11.2016
obec pdf
7.11.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Mikroregion Naše voda
23.11.2016
obec pdf
7.11.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Mikroregion Veselsko
22.11.2016
obec pdf
7.11.2016
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018-2019 - Mikroregion Veselsko
22.11.2016
obec pdf
7.11.2016
Návrh 4. rozpočtové změny - Mikroregion Veselsko
22.11.2016
obec pdf
2.11.2016
Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice - pozvánka na úvodní jednání
22.11.2016
obec pdf
2.11.2016
Záměr zapůjčení nebytových prostor pro SDH Újezdec
18.11.2016
obec pdf
18.10.2016
7/2016 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
27.10.2016
obec pdf
22.9.2016
Oznámení termínů konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje
8.10.2016
obec termíny
26.8.2016
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro obec Újezdec
8.10.2016
obec pdf
8.8.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro obec Újezdec
8.10.2016
obec pdf
23.8.2016
6/2016 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
31.8.2016
obec pdf
21.6.2016
5/2016 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
29.6.2016
obec pdf
13.6.2016
Závěrečný účet DSO Naše voda za rok 2015
29.6.2016
obec sumář
13.6.2016
Návrh 2. rozpočtové změny - Mikroregion Veselsko
28.6.2016
obec pdf
6.6.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy.
22.6.2016
obecní úřad sumář
6.6.2016
Vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
22.6.2016
MŽP odůvodnění
příloha č.1
příloha č.2
příloha č.3
příloha č.4
23.5.2016
Nařízení státní veterinární správy - ochranná opatření výskytu moru včelího plodu
7.6.2016
obec pdf
3.5.2016
ČEVAK - Porovnání položek pro výpočet vodného a stočného za rok 2015
3.6.2016
obec sumář
29.4.2016
Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2016
30.5.2016
fin. úřad sumář
17.5.2016
4/2016 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
26.5.2016
obec pdf
28.4.2016
Obecně závazná vyhláška obce Újezdec č.1/2016 - Požární řád
15.5.2016
obec sumář
19.4.2016
Veřejná vyhláška -Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č.3
5.5.2016
obecní úřad pdf
15.4.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy - návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy.
1.5.2016
obecní úřad sumář
19.4.2016
3/2016 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
28.4.2016
obec pdf
11.4.2016
Závěrečný účet obce Újezdec za rok 2015
27.4.2016
obec sumář
11.4.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezdec za rok 2015
27.4.2016
obec sumář
11.4.2016
Závěrečný účet za rok 2015 - Mikroregion Veselsko
26.4.2016
obec pdf
11.4.2016
Návrh 1. rozpočtové změny - Mikroregion Veselsko
26.4.2016
obec sumář
11.4.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 - Mikroregionu Veselsko
26.4.2016
obec sumář
6.4.2016
Pozvánka na Valnou hromadu - SMO Bukovská voda
21.4.2016
obec sumář
6.4.2016
Závěrečný účet za rok 2015- SMO Bukovská voda
21.4.2016
obec sumář
6.4.2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 - SMO Bukovská voda
21.4.2016
obec sumář
6.4.2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 - SMO Bukovská voda
21.4.2016
obec sumář
31.3.2016
Záměr zapůjčení nebytových prostor SDH Újezdec
16.4.2016
obec pdf
22.3.2016
2/2016 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
31.3.2016
obec pdf
19.1.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - povodí Labe
4.2.2016
min.zemědělství pdf pdf
7.1.2016
Informace k dani z nemovitostí obce Újezdec na zdaňovací období 2016
1.2.2016
finanční úřad sumář
19.1.2016
1/2016 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
28.1.2016
obec pdf
4.1.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o vydání změny č. 3 územního plánu Újezdec.
19.1.2016
obec veřejná vyhláška
4.1.2016
Změna č. 3 územního plánu Újezdec - přílohy vyhlášky:
- změna územního plánu
- srovnávací text - příloha odůvodnění
- hlavní výkres
- koordinační výkres
- schema umístění řešeného území
- výkres předpokládaného záboru půdního fondu
- výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací
- výkres základního členění území.
19.1.2016
obec pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf