2015

Archiv úřední desky    (2016)   (2014)
Vyvěšeno Obsah Sejmuto Zdroj Dokument
22.12.2015
9/2015 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
30.12.2015
obec pdf
12.12.2015
Návrh rozpočtu obce Újezdec na rok 2016
29.12.2015
obec sumář
13.11.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrhu změny č. 3 územního plánu Újezdec.
21.12.2015
obec veřejná vyhláška
13.11.2015
Návrh změny č. 3 územního plánu Újezdec - přílohy vyhlášky:
- návrh pro veřejné projednání
- srovnávací text pro veřejné projednání
- hlavní výkres
- koordinační výkres
- schema umístění řešeného území
- výkres předpokládaného záboru půdního fondu
- výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací
- výkres základního členění území.
21.12.2015
obec návrh pro veřejné jednání
srovnávací text pro veřejné jednání
hlavní výkres
koordinační výkres
schema umístění řeš. území
výkres předpokl. záboru půd. fondu
výkres veř. prosp. staveb
výkres zákl. členění území
30.11.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 - Mikroregion Naše voda
16.12.2015
obec pdf
17.11.2015
8/2015 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
26.11.2015
obec pdf
9.11.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 - Mikroregion Veselsko
24.11.2015
obec pdf
9.11.2015
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 a 2018 - Mikroregion Veselsko
24.11.2015
obec pdf
9.11.2015
Návrh 4. rozpočtové změny - Mikroregion Veselsko
24.11.2015
obec pdf
1.11.2015
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 19.11.2015
20.11.2015
obec pdf
21.10.2015
7/2015 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
30.10.2015
obec pdf
24.8.2015
Návrh 3. rozpočtové změny - Mikroregion Veselsko
2.9.2015
obec sumář
8.9.2015
6/2015 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
27.9.2015
obec pdf
17.8.2015
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 17. 8. 2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1.9.2015
krajský úřad pdf
21.7.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
21.8.2015
MŽP veřejná vyhláška
21.7.2015
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
21.8.2015
MŽP návrh opatření
program zlepšení ovzduší
24.7.2015
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
17.8.2015
krajský úřad pdf
8.6.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrhu změny č. 3 územního plánu Újezdec.
23.7.2015
obec veřejná vyhláška
8.6.2015
Návrh změny č. 3 územního plánu Újezdec - přílohy vyhlášky:
- návrh pro společné jednání
- srovnávací text pro společné jednání
- hlavní výkres
- koordinační výkres
- schema umístění řešeného území
- výkres předpokládaného záboru půdního fondu
- výkres veřejně prospěšných staveb
- výkres základního členění území.
23.7.2015
obec návrh pro spol. jednání
srovnávací text pro spol. jednání
hlavní výkres
koordinační výkres
schema umístění řeš. území
výkres předpokl. záboru půd. fondu
výkres veř. prosp. staveb
výkres zákl. členění území
16.6.2015
5/2015 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
25.6.2015
obec pdf
10.6.2015
Opatření obecné povahy KÚ Jihočeského kraje č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
26.6.2015
krajský úřad veřejná vyhláška
5.6.2015
Závěrečný účet obce Újezdec za rok 2014
23.6.2015
obec sumář
5.6.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
23.6.2015
obec sumář
19.5.2015
4/2015 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
28.5.2015
obecní úřad pdf
18.5.2015
Návrh 2. rozpočtové změny - Mikroregion Veselsko
2.6.2015
obecní úřad sumář
30.4.2015
Veřejná vyhláška - fin. úřad pro Jihočeský kraj
01.6.2015
obecní úřad pdf
30.4.2015
Záměr obce Újezdec k zapůjčení nebytových prostor Újezdec čp.40
18.5.2015
obecní úřad pdf
30.4.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 obce Újezdec o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Újezdec
18.5.2015
obecní úřad pdf
21.4.2015
3/2015 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
30.4.2015
obecní úřad pdf
8.4.2015
Závěrečný účet - SMO Bukovská voda za 2014
23.4.2015
obecní úřad sumář
8.4.2015
Výsledek hospodaření - SMO Bukovská voda za rok 2014
23.4.2015
obecní úřad sumář
16.3.2015
Závěrečný účet za rok 2014 - Mikroregion Veselsko
31.3.2015
obecní úřad pdf
16.3.2015
Návrh 1. rozpočtové změny - Mikroregion Veselsko
31.3.2015
obecní úřad sumář
16.3.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 - Mikroregionu Veselsko
31.3.2015
obecní úřad sumář
17.3.2015
2/2015 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
26.3.2015
obecní úřad pdf
5.2.2015
Opatření obecné povahy č.1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
21.2.2015
krajský úřad pdf
7.1.2015
Informace k dani z nemovitostí obce Újezdec na zdaňovací období 2015
2.2.2015
finanční úřad sumář
20.1.2015
1/2015 zasedání Zastupitelstva obce Újezdec
29.1.2015
obecní úřad pdf
8.1.2015
Návrh rozpočtu DSO Bukovská voda na rok 2015
26.1.2015
obecní úřad sumář